Catalunyadiari | La nova patrulla ciutadana contra els carteristes del metro

“L’objectiu de ROAR és monitorar els casos que els arriben de robatoris en un mapa de la ciutat, fotografien els presumptes carteristes, difonen la seva imatge i els segueixen quan estan a punt de tornar a actuar per tal d’assenyalar-los i poder evitar els furts.”

Catalunyadiari